Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leerkracht lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

Description

Code

2330.1.15

Description

Leraren in het onderwijs in het middelbaar onderwijs geven in een middelbare school onderwijs aan studenten, gewoonlijk kinderen en jongvolwassenen. Ze zijn meestal onderworpen aan leraren, gespecialiseerd en instrueren in hun eigen vakgebied, lichamelijke opvoeding. Zij bereiden lesplannen en -materialen voor, zien toe op de voortgang van de studenten, staan zo nodig bij, en evalueren de kennis en prestaties van de studenten op het gebied van lichamelijke opvoeding door praktische, doorgaans fysieke, tests en examens.

Alternatief label

docent lichamelijke opvoeding secundair onderwijs

docent lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

docente lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

docente lichamelijke opvoeding secundair onderwijs

onderwijsgevende lichamelijke opvoeding secundair onderwijs

leerkracht lichamelijke opvoeding secundair onderwijs

onderwijsgevende lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden