Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manager gebouwbeheer en installaties

Description

Code

1219.1.1

Description

Managers op het gebied van gebouwbeheer en installaties voeren strategische planning uit, evenals routinematige operationele planning in verband met de administratie en het onderhoud van gebouwen. Zij controleren en beheren gezondheids- en veiligheidsprocedures, houden toezicht op het werk van aannemers, plannen en behandelen onderhoudswerkzaamheden voor gebouwen, brandveiligheids- en beveiligingskwesties, houden toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden van gebouwen, infrastructuur voor nutsvoorzieningen en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ruimten.

Alternatief label

facilitair manager

complexbeheerder

gebouwenbeheerder

rentmeester

beheerder gebouw

technisch medewerker gebouwbeheer

onderhoudsmanager gebouwen

vastgoedbeheerder

hoofd facilitaire dienst

vestigingsmanager

beheerder vastgoed

manager gebouwbeheer

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden