Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

boekhoudkundig analist

Description

Code

2411.1.1

Description

De boekhoudanalisten beoordelen de financiële overzichten van cliënten, doorgaans ondernemingen, waaronder de winst- en verliesrekening, de balans, de kasstroomoverzicht en de aanvullende toelichting bij andere financiële staten. Zij interpreteren en implementeren nieuwe boekhoudsystemen en boekhoudprocedures en zullen analyseren en bepalen of de voorgestelde systemen in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige voorschriften en voldoen aan de vereisten inzake informatieverstrekking aan de gebruikers.

Alternatief label

specialist boekhoudmethodes

gespecialiseerd boekhouder analytische boekhouding

financieel analist

specialist boekhouding

inspecteur accountantsdienst

boekhoudkundig expert

gespecialiseerd boekhouder

analytisch boekhouder

analist boekhoudsystemen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: