Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

boekhoudkundig analist

Description

Code

2411.1.1

Description

De boekhoudanalisten beoordelen de financiële overzichten van cliënten, doorgaans ondernemingen, waaronder de winst- en verliesrekening, de balans, de kasstroomoverzicht en de aanvullende toelichting bij andere financiële staten. Zij interpreteren en implementeren nieuwe boekhoudsystemen en boekhoudprocedures en zullen analyseren en bepalen of de voorgestelde systemen in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige voorschriften en voldoen aan de vereisten inzake informatieverstrekking aan de gebruikers.

Alternatief label

analist boekhoudsystemen

analytisch boekhouder

boekhoudkundig expert

financieel analist

gespecialiseerd boekhouder

gespecialiseerd boekhouder analytische boekhouding

inspecteur accountantsdienst

specialist boekhouding

specialist boekhoudmethodes

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden