Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sergeant

Description

Code

0210.2

Description

Sergeanten voeren het bevel over eskadrons als onderbevelhebber. Zij verdelen taken en verplichtingen, zien toe op de uitrusting en zorgen voor een degelijke opleiding van het personeel. Zij adviseren ook bevelvoerende officieren en voeren ondersteunende taken uit.

Alternatief label

sergeant-majoor

wachtmeester 1e klasse

eerste sergeant

sergeant der 1e klasse

wachtmeester

tweede meester

onderofficier

adjudant-onderofficier

eerste meester

eerste sergeant-chef

opperwachtmeester

meester-chef

meester

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: