Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

algemeen dierenarts

Description

Code

2250.6

Description

Algemene dierenartsen zijn professionals met een uitgebreid wetenschappelijk onderwijs. Zij hebben de bevoegdheid om in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving in een onafhankelijke, ethische en persoonlijke hoedanigheid, alle aspecten van de diergeneeskunde uit te voeren, in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en de volksgezondheid. De generalisten kunnen met alle soorten samenwerken, maar zij kunnen ervoor kiezen om samen te werken met één enkele soort of met één soort, zoals paarden, gezelschapsdieren of gebruiksdieren.

Alternatief label

algemeen diergeneeskundige

algemeen veterinair

Regulering

Dit beroep valt onder Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (inclusief de wijzigingen daarvan). Meer informatie over het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren. Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden