Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manager industriële productie

Description

Code

1321.2.1

Description

Industriële productiemanagers houden toezicht op de activiteiten en de middelen die nodig zijn voor industriële installaties en productielocaties, met het oog op een soepel verloop van de activiteiten. Zij stellen het productieschema op door de behoeften van de klanten te combineren met de middelen van de productie-installatie. Zij organiseren de reis van de binnenkomende grondstoffen of halffabricaten in de installatie tot een eindproduct wordt geleverd door het coördineren van voorraden, opslagplaatsen, distributie en ondersteunende activiteiten.

Alternatief label

industrieel productiemanager

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: