Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenieur onderstation

Description

Code

2151.1.6

Description

Ingenieurs van onderstations ontwerpen middel- en hoogspanningsonderstations die worden gebruikt voor de transmissie, distributie en opwekking van elektrische energie. Zij ontwikkelen methoden voor de efficiënte werking van het energieproces en zorgen ervoor dat de normen op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd.

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden