Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hoofdcommandeur van de brandweer

Description

Code

1112.4

Description

Hoofdcommandeurs van de brandweer houden toezicht op de werkzaamheden van de brandweer en zorgen ervoor dat de geleverde diensten doeltreffend zijn en dat de nodige apparatuur wordt geleverd. Zij ontwikkelen en beheren het bedrijfsbeleid om naleving van de wetgeving op dit gebied te waarborgen. Hoofdcommandeurs van de brandweer voeren veiligheidsinspecties uit en bevorderen de voorlichting over brandpreventie.

Alternatief label

bevelvoerder brandweer

brandweercommandant

kolonel van de brandweer

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: