Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leraar speciaal basisonderwijs

Description

Code

2352.1.5

Description

In het kader van de speciale educatieve behoeften van leerkrachten in het basisonderwijs is bepaald dat leerlingen met verschillende handicaps op het niveau van het basisonderwijs speciaal ontworpen moeten worden voor leerlingen met uiteenlopende handicaps en dat zij ervoor moeten zorgen dat zij hun leerpotentieel bereiken. In het bijzonder moeten leraren in het basisonderwijs werken met kinderen die lichte tot matige handicaps hebben, waarbij een aangepast curriculum wordt ingevoerd om aan de specifieke behoeften van elke student te voldoen. Andere speciale educatieve behoeften in het onderwijs op basisscholen helpen studenten met een verstandelijke handicap en autistisch autisme, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van elementaire en geavanceerde vaardigheden op het gebied van geletterdheid, leven en sociale vaardigheden. Alle leerkrachten beoordelen de vooruitgang van de studenten, rekening houdend met hun sterke en zwakke punten, en delen hun bevindingen mee aan ouders, counselors, beheerders en andere betrokken partijen.

Alternatief label

leraar/lerares buitengewoon basisonderwijs

leerkracht bijzonder lager onderwijs

leerkracht speciaal basisonderwijs

leraar/lerares buitengewoon lager onderwijs

leraar buitengewoon lager onderwijs

lerares buitengewoon lager onderwijs

leraar/lerares bijzonder basisonderwijs

onderwijsgevende speciaal basisonderwijs

lerares speciaal basisonderwijs

leraar bijzonder basisonderwijs

leerkracht buitengewoon basisonderwijs

onderwijsgevende bijzonder basisonderwijs

lerares buitengewoon basisonderwijs

onderwijsgevende buitengewoon basisonderwijs

onderwijsgevende buitengewoon lager onderwijs

leraar bijzonder lager onderwijs

lerares bijzonder basisonderwijs

onderwijsgevende bijzonder lager onderwijs

leerkracht bijzonder basisonderwijs

lerares bijzonder lager onderwijs

leerkracht buitengewoon lager onderwijs

leraar buitengewoon basisonderwijs

leraar/lerares bijzonder lager onderwijs

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden