Skip to main content

Show filters

Hide filters

administratief medewerker investeringen

Description

Code

4312.5

Description

Administratief medewerkers investeringen of beleggingsmedewerkers verlenen bijstand bij het beheer van beleggingen zoals aandelen, obligaties of andere effecten en verrichten algemene administratieve taken in de beleggingssector van een financiële onderneming.

Alternatief label

administratief medewerker investeringen

administratief medewerkster investeringen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: