Skip to main content

Show filters

Hide filters

administratief medewerker ledenadministratie

Description

Code

4110.1.1

Description

Administratief medewerkers ledenadministratie zorgen voor een doeltreffende administratie van lidmaatschap, documentatie en communicatie. Zij ondersteunen de werving voor het lidmaatschap, de lopende aanvragen voor lidmaatschap en de vernieuwingsprocedures.

Scope note

Excludes political party agent.

Alternatief label

administratief medewerkster ledenadministratie

medewerker ledenadministratie

medewerkster ledenadministratie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: