Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operationeel manager chemische productie

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Operationeel managers van chemische productie zijn verantwoordelijk voor de technische coördinatie en de controle van de chemische productieprocessen. Zij sturen een of meer productie-eenheden aan en houden toezicht op de uitvoering van de technische en menselijke middelen in het kader van de doelstellingen inzake omvang, kwaliteit en planning. Operationeel managers van chemische productie ontwerpen productieplannen en -schema’s en zorgen ervoor dat deze worden gevolgd. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen ter waarborging van de kwaliteit van het vervaardigde product, goede arbeidsomstandigheden en milieupraktijken, en de veiligheid van de werkplek.

Alternatief label

productiemanager procesindustrie

manager chemische industrie

manager procesindustrie

productiemanager chemische industrie

verantwoordelijke productieafdeling chemie

productieleider chemische industrie

manager petrochemische industrie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden