Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technicus civiele bouwkunde

Description

Code

3112.1

Description

Technici civiele bouwkunde helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen en nemen organisatorische taken op zich, bijvoorbeeld bij de planning en monitoring en bij het meedingen naar en factureren van bouwwerkzaamheden. Zij berekenen ook de materiaalbehoeften, helpen bij de inkoop en organisatie en waarborgen de kwaliteit van de bouwmaterialen. Technici civiele bouwkunde kunnen technische taken in de civiele bouwkunde uitvoeren en kunnen beleidsimplementatiestrategieën voor wegwerkzaamheden, verkeerslichten, riolering en waterbeheersystemen ontwikkelen en er advies over verlenen.

Alternatief label

technicus civiele bouwkunde

technicus op het gebied van civieltechnische werken

technicus wegenbouw

technicus burgerlijke bouwkunde

technicus grondwerken

opzichter civiele bouwkunde

civieltechnisch toezichthouder

technicus waterbouwkunde

technicus grondverzet

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden