Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referendaris

Description

Code

3411.5

Description

Referendarissen verlenen bijstand aan rechters in een rechterlijke instantie. Zij beantwoorden aanvragen in gerechtelijke procedures en helpen rechters bij verschillende taken, zoals het uitvoeren van juridisch onderzoek bij de voorbereiding van zaken of het schrijven van adviezen. Zij nemen ook contact op met de betrokken partijen en lichten rechters en andere gerechtsfunctionarissen in.

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: