Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

milieuwetenschapper

Description

Code

2133.7

Description

Milieuwetenschappers stellen problemen vast en vinden oplossingen om de gevaren voor het milieu tot een minimum te beperken door analyses te verrichten van monsters van bijvoorbeeld lucht, water of bodem. Zij adviseren over of ontwikkelen milieubeleid en zijn erop gericht de watervoorziening te verbeteren en afvalverwerkingsinstallaties te beheren. Milieuwetenschappers voeren milieurisicobeoordelingen uit en analyseren de milieueffecten van nieuwe oplossingen, bouwlocaties of veranderingen in het milieu en zorgen ervoor dat de milieuregelgeving wordt nageleefd.

Alternatief label

wetenschappelijk onderzoekster leefmilieu

specialist leefmilieu

wetenschappelijk onderzoeker milieu

onderzoeker landbouw en leefmilieu

onderzoekster landbouw en leefmilieu

wetenschappelijk onderzoekster milieu

wetenschappelijk onderzoeker leefmilieu

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden