Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling

Description

Code

3132.7

Description

Exploitatietechnici systemen voor waterbehandeling behandelen water om te garanderen dat het veilig is als drinkwater, irrigatiewater enz. Zij bedienen en onderhouden waterbehandelingsapparatuur en zorgen ervoor dat het water veilig is om te bottelen en te gebruiken in de voedselproductie door het water grondig te testen voordat het wordt gedistribueerd en door aan de milieunormen te voldoen.

Scope note

Excludes water plant technician.

Alternatief label

machinist afvalwaterzuivering

klaarmeester

medewerker waterdistributie en -sanering

klaarmeester afvalwaterzuivering

operator waterzuiveringssystemen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden