Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landbouwtechnicus

Description

Code

3142.1

Description

Landbouwtechnici verzamelen en voeren experimenten en proeven uit op agrarische en aquacultuurspecimens. Zij ondersteunen wetenschappers en landbouwers en analyseren en rapporteren over de omstandigheden in de omgevingen van de verzamelde specimens.

Alternatief label

tuinbouwconsulent

tuinbouwkundige

selecteur tuinbouwzaden

specialist agro-leefmilieu

specialist agro-visvangst

aquacultivator

aquacultuurexpert

agrotechnicus

selectietechnicus in de landbouw

expert landbouwtechniek

adviseur land- en tuinbouw

proefnemer in de landbouw

tuinbouwadviseur

voorlichter land- en tuinbouw

landbouwkundig onderzoeker

consulent land- en tuinbouw

selecteur landbouwgewassen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: