Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

landmeter kadaster

Description

Code

2165.1

Description

Landmeters van kadasters ontwerpen en creëren kaarten en blauwdrukken, waarbij nieuwe meetresultaten worden omgezet in het vastgoedkadaster van een gemeenschap. Zij definiëren en geven de grenzen aan van eigendom en percelen, bodemgebruik en maken stads- en wijkplattegronden met behulp van meetapparatuur en gespecialiseerde software.

Alternatief label

landmeter kadastrale projecten

landmeter (kadastrale metingen)

landmeetkundige kadaster

landmeter-expert

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: