Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

financieel directeur

Description

Code

1211.1

Description

Financieel directeuren behandelen alle aangelegenheden in verband met de financiering en investeringen van een onderneming. Zij beheren financiële verrichtingen van ondernemingen zoals de activa, passiva, eigen vermogen en kasstroom die gericht zijn op het behoud van de financiële gezondheid van de onderneming en de operationele levensvatbaarheid. Financieel directeuren evalueren de strategische plannen van de onderneming in financiële termen, handhaven transparante financiële verrichtingen voor belasting- en auditinstanties en stellen de jaarrekening van de onderneming op aan het einde van het boekjaar.

Alternatief label

chief financial officer

financieel manager

administratief en financieel directeur

CFO

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden