Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

directeur bedrijfsvoering van een rechtbank

Description

Code

1349.10

Description

Directeuren bedrijfsvoering van rechtbanken voeren leidinggevende taken uit bij een rechterlijke instantie, zoals het toezicht op het personeel, de administratie, de communicatie met rechters en de herziening van procedures. Zij beheren ook de financiën van de rechtbank en houden toezicht op het onderhoud van de voorziening en de uitrusting.

Alternatief label

directeur bedrijfsvoering hof van justitie

rechtbankmanager

operationeel directeur van een rechtbank

directrice bedrijfsvoering van een rechtbank

financieel-administratief manager rechtbank

operationeel directrice van een rechtbank

directrice bedrijfsvoering hof van justitie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: