Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vakdocent elektriciteit en energie beroepsonderwijs

Description

Code

2320.1.10

Description

Leerkrachten op het gebied van elektriciteit en energie geven studenten op hun gespecialiseerde studiegebied, elektriciteit en energie, die overwegend praktisch van aard is. Zij geven een theoretische opleiding voor de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen voor een beroep van elektriciteit en energie. Leerkrachten op het gebied van elektriciteit en energie houden toezicht op de vooruitgang van de studenten, staan zo nodig bij, en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van elektriciteit en energie door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Alternatief label

docente elektriciteit en energie beroepsonderwijs

docent elektriciteit en energie beroepsonderwijs

leerkracht elektriciteit en energie beroepsonderwijs

onderwijsgevende elektriciteit en energie beroepsonderwijs

vakdocente elektriciteit en energie beroepsonderwijs

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden