Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vakdocent industriële vormgeving beroepsonderwijs

Description

Code

2320.1.16

Description

Docenten op het gebied van de beroepsopleiding in de industrie geven studenten op hun gespecialiseerde studiegebied opdracht, industriële kunst, die overwegend praktisch van aard is. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen voor een beroep dat verband houdt met de industrie, met hout en met metaal, zoals timmer- of metaalarbeiders. Leerkrachten op het gebied van de beroepsopleiding in de industrie zien toe op de voortgang van de studenten, staan individueel bij wanneer dat nodig is, en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van industriële kunsten door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Alternatief label

onderwijsgevende industriële vormgeving beroepsonderwijs

leerkracht industriële vormgeving beroepsonderwijs

vakdocente productdesign beroepsonderwijs

docent productdesign beroepsonderwijs

vakdocent productdesign beroepsonderwijs

docente productdesign beroepsonderwijs

vakdocente industriële vormgeving beroepsonderwijs

onderwijsgevende productdesign beroepsonderwijs

docent industriële vormgeving beroepsonderwijs

leerkracht productdesign beroepsonderwijs

docente industriële vormgeving beroepsonderwijs

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: