Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vakman grond-, weg- en waterbouw

Description

Code

9312.1

Description

Vaklieden grond-, weg- en waterbouw verrichten taken met betrekking tot het schoonvegen en voorbereiden van bouwplaatsen voor civieltechnische werken. Daaronder vallen werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van wegen, spoorwegen en dammen.

Alternatief label

grondwerker grond-, weg- en waterbouw

grond-, weg- en waterwerker

vakman wegenbouw

grondwerker wegenbouw

wegenwerker

hulparbeider grondwerk

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden