Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ondersteunend technoloog

Description

Code

2359.5

Description

Ondersteunend technologen werken aan een betere toegang tot leren en/of meer onafhankelijkheid en participatie van personen met een handicap. Dit doen ze door lerenden en personeel te ondersteunen aan de hand van activiteiten zoals beoordelingen, opleiding en begeleiding. Ondersteunend technologen hebben een goed inzicht in de behoeften van lerenden en een brede technologische kennis die relevant is voor de leer-, woon- of werkcontext. De rol vereist kennis van hardware en software voor ondersteunende technologie, zoals hulpmiddelen op het gebied van tekst-naar-spraak, voorspelling, dicteren, visuele ondersteuning en fysieke toegang.

Alternatief label

ondersteuningsadviseur voor IT-handicap

assisterende technologiefacilitator

educatieve assistent-technoloog

specialist met speciale behoeften

assistent technologie technicus

assistent technologie-assessor

onderwijstechnoloog

adviseur onderwijstechnologie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden