Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

advertentiemanager

Description

Code

1222.1.1

Description

Advertentiemanagers voeren de in het strategische marketingplan geplande reclame-initiatieven uit. Zij organiseren en bereiden de middelen voor die nodig zijn voor de lancering van reclamecampagnes en acties bij reclamebureaus. Zij zorgen voor de voorbereiding en de onderlinge afstemming van de communicatiekanalen, onderhandelingen over contracten en inachtneming van de begrotingen.

Alternatief label

chef publiciteit

publiciteitsmanager

directeur publiciteit

hoofd communicatie

verantwoordelijke online-publiciteit

directrice publiciteit

hoofd publiciteit

marketing- en publiciteitsmanager

manager communicatie

teamleidster publiciteit

leidinggevend marketingadviseur

teamleider publiciteit

projectleider publiciteit

publiciteitsverantwoordelijke

productiemanager reclame

projectleidster publiciteit

verantwoordelijke reclamecampagnes

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden