Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manager afvalwaterzuiveringsinstallatie

Description

Code

1219.5.4

Description

Managers van afvalwaterzuiveringsinstallaties zien toe op de behandeling, opslag en distributie van water in een waterzuiveringsinstallatie. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten van de installatie in overeenstemming zijn met de regelgeving en houden toezicht op het personeel. Zij voeren ook nieuw beleid uit en houden toezicht op het onderhoud van de apparatuur.

Alternatief label

exploitatiehoofd van een waterzuiveringsinstallatie

specialist afvalwaterzuivering

specialiste waterbehandeling

verantwoordelijke van een afvalwaterzuiveringsinstallatie

specialist waterbehandeling

verantwoordelijke van een waterzuiveringsinstallatie

specialiste afvalwaterzuivering

manager waterzuiveringsinstallatie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden