Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

data quality specialist

Description

Code

2519.1

Description

Data quality specialists beoordelen of de gegevens van de organisatie nauwkeurig zijn, bevelen verbeteringen aan voor registratiesystemen en data-acquisitieprocessen en beoordelen de referentiële en historische integriteit van gegevens. Zij stellen ook documenten op, beheren doelstellingen en normen inzake gegevenskwaliteit, houden toezicht op het gegevensbeschermingsbeleid van een organisatie en zien erop toe dat gegevensstromen voldoen aan normen inzake gegevenskwaliteit.

Scope note

Excludes people performing managerial and development activities.

Alternatief label

manager datakwaliteit

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: