Skip to main content

Show filters

Hide filters

administratief medewerker verzekeringen

Description

Code

4312.4

Description

Administratief medewerkers verzekeringen verrichten algemene administratieve taken bij een verzekeringsmaatschappij, een andere dienstverlener, voor een zelfstandige verzekeringsagent of -makelaar of voor een overheidsinstelling. Zij bieden bijstand en verstrekken informatie over verzekeringen aan klanten en zij beheren de administratieve formaliteiten van verzekeringscontracten.

Alternatief label

administratief medewerker bij een verzekeringskantoor

administratief medewerker verzekeringen

administratief medewerkster bij een verzekeringskantoor

administratief medewerkster verzekeringen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: