Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gouverneur van de centrale bank

Description

Code

1112.1

Description

Gouverneurs van centrale banken stellen het monetaire en regelgevende beleid vast, bepalen rentetarieven, handhaven prijsstabiliteit, controleren de nationale geldlevering en -uitgifte, wisselkoersen en goudreserves. Zij oefenen toezicht uit op en controleren de banksector.

Alternatief label

president van de centrale bank

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: