Skip to main content

Show filters

Hide filters

forensisch accountant

Description

Code

2411.1.9

Description

De onderzoekers die zich bezighouden met financiële fraude, verrichten fraudebestrijdingsonderzoeken, met inbegrip van onregelmatigheden in de financiële staat, fraude met effecten en de opsporing van marktmisbruik. Zij beheren frauderisicobeoordelingen en stellen forensische verslagen op, met inbegrip van de analyse en verificatie van bewijsmateriaal. De onderzoekers die zich bezighouden met financiële fraude, staan in contact met toezichthoudende instanties.

Alternatief label

analist financiële fraude

financieel forensisch deskundige

forensic accountant

forensisch financieel deskundige

fraude-analist

fraudeanalist

fraudeonderzoeker

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: