Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenieur alternatieve brandstoffen

Description

Code

2149.9.1

Description

Ingenieurs alternatieve brandstoffen ontwerpen en ontwikkelen systemen, componenten, motoren en apparatuur die het gebruik van conventionele fossiele brandstoffen als belangrijkste energiebron voor voortstuwing en energieopwekking vervangen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en niet-fossiele brandstoffen. Zij streven ernaar de productie van energie uit hernieuwbare bronnen te optimaliseren en de productiekosten en milieubelasting te verminderen. De alternatieve brandstoffen die worden gebruikt, zijn voornamelijk vloeibaar aardgas (lng), vloeibaar petroleumgas (lpg), biodiesel, bioalcohol en elektriciteit (d.w.z. batterijen en brandstofcellen), waterstof en brandstoffen geproduceerd uit biomassa.

Alternatief label

waterstof ingenieur

brandstofcel ingenieur

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden