Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

beheerder bedrijfsrisico

Description

Code

2412.3

Description

Beheerders bedrijfsrisico identificeren en beoordelen potentiële bedreigingen en kansen voor een bedrijf en geven advies over de behandeling ervan. Zij scheppen preventieve plannen om de risico’s te voorkomen en te beperken, en zij stellen plannen op wanneer de onderneming wordt bedreigd. Zij coördineren de aspecten van risicobeheer in de verschillende functies van een organisatie en zijn verantwoordelijk voor technische activiteiten zoals risicobeoordeling, het in kaart brengen van risico’s en de aankoop van verzekeringen. Zij rapporteren over risicokwesties aan het hogere management en de raad van bestuur van de onderneming.

Alternatief label

directeur bankrisico's

risicomanager bankbedrijf

beheerder bankrisico's

compliance professional

risk manager

risk- en compliance-officer

risicomanager

compliance officer

riskmanager bankbedrijf

attaché bankrisico's

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden