Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manager sociale dienstverlening

Description

Code

1344.1

Description

Managers op het gebied van sociale dienstverlening zijn verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel leiderschap en het beheer van de teams en de middelen van het personeel in de sociale dienstverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wetgeving en beleid in verband met bijvoorbeeld beslissingen over kwetsbare personen. Zij bevorderen maatschappelijk werk en sociale zorgwaarden en ethiek, gelijkheid en diversiteit, en relevante richtsnoeren voor de praktijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de contacten met andere professionals op het gebied van strafrecht, onderwijs en gezondheidszorg. Zij kunnen bijdragen aan de lokale en nationale beleidsontwikkeling.

Alternatief label

afdelingshoofd maatschappelijke diensten

afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling

hoofd maatschappelijke diensten

hoofd maatschappelijke ontwikkeling

manager maatschappelijke diensten

manager maatschappelijke ontwikkeling

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden