Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

adviseur studentenleningen

Description

Code

3312.7

Description

Adviseurs studentenleningen helpen studenten en administratief medewerkers onderwijsinstelling bij het beheer van studiegelden en studieleningen. Zij verstrekken advies over studentenleningen, bepalen de bedragen van studentenleningen, bepalen de criteria om in aanmerking te komen voor studentenleningen, adviseren studenten over beschikbare, geschikte leningen en leggen contacten met externe leningverstrekkers, zoals banken, om de verstrekking van studentenleningen te faciliteren. Zij beslissen op basis van professionele oordeelsvorming of een student in aanmerking komt voor financiële steun. Zij kunnen adviesbijeenkomsten organiseren met de ouders van een student om problemen op het gebied van financiële steun en oplossingen daarvoor te bespreken.

Alternatief label

subsidieadviseur

consultant subsidieadvies

adviescoördinator studentenleningen

adviseur subsidies

subsidiecoördinator

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: