Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

computerwetenschapper

Description

Code

2511.1

Description

Computerwetenschappers verrichten onderzoek op het gebied van computer- en informatiewetenschappen met het oog op het vergroten van de kennis van en het inzicht in fundamentele aspecten van ICT-fenomenen. Zij schrijven onderzoeksrapporten en -voorstellen. Computerwetenschappers bedenken en ontwerpen ook nieuwe benaderingen op computertechnologie, zoeken innovatieve toepassingen voor bestaande technologie en studies en lossen complexe computerproblemen op.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Alternatief label

computer scientist

IT researcher

ICT researcher

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden