Skip to main content

Show filters

Hide filters

schadecorrespondent

Description

Code

3315.5

Description

Schadecorrespondenten behandelen en beoordelen verzekeringsclaims door de zaken te onderzoeken en de aansprakelijkheid en schade te bepalen in overeenstemming met de polissen van de verzekeringsmaatschappij. Zij voeren gesprekken met de getuigen en de eiser en schrijven rapporten voor de verzekeraar waarin zij passende aanbevelingen voor de regeling doen. Schadecorrespondenten hebben onder meer tot taak uitkeringen aan de verzekerde te verlenen na zijn claim, schade-experts te raadplegen en telefonisch informatie te verstrekken aan de klanten.

Alternatief label

schadecorrespondent

schadecorrespondente

verzekeringsexpert

verzekeringsexperte

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: