Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

documentenbeheerder

Description

Code

1349.11

Description

Documentenbeheerders zorgen ervoor dat de documenten die nodig zijn voor het functioneren en de dagelijkse bedrijfsvoering van hun organisatie correct worden geregistreerd, geclassificeerd en gearchiveerd, en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de verschillende diensten of aan het publiek. Zij zien toe op de uitvoering van interne procedures en bevorderen goede documentbeheerpraktijken binnen de organisatie en verzorgen trainingen voor andere medewerkers over documentbeheerprocedures. Zij kunnen werken met elektronische gegevensbeheersystemen, elektronische documentbeheersystemen en archiefbeheersystemen en ondersteuning bieden bij het definiëren van gerelateerde technische voorschriften.

Alternatief label

archiefbeheerder

document controleerder

documentbeheermanager

documentbeheer specialist

hoofd documentcontroller

documentmanager

documentatie manager

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden