Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval

Description

Code

3132.3

Description

Exploitatietechnici installaties voor verwerking vast afval bedienen en onderhouden installaties voor de verwerking en distributie van vast afval en testen monsters om de vervuiling te monitoren. Zij helpen bij de inzameling en verwijdering van vast afval, zoals bouw- en sloopafval en zorgen ervoor dat de verwerking verloopt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Zij zorgen ervoor dat containers voor gemeentelijk/stedelijk afval worden geleegd en dat een juist onderscheid wordt gemaakt tussen te recyclen en te verwijderen afval. Ook monitoren zij apparatuur.

Alternatief label

operator installaties voor verwerking vast afval

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: