Skip to main content

Show filters

Hide filters

denkvaardigheden en -competenties

Description

Description

Vaardigheden en competenties met betrekking tot het vermogen om uitvoering te geven aan de mentale processen van het verzamelen, conceptualiseren, analyseren, synthetiseren en/of evalueren van informatie die is verzameld uit of het resultaat is van observatie, ervaring, reflectie, redenering of communicatie. Het gaat daarbij onder meer om het vermogen om informatie van uiteenlopende aard te evalueren en te gebruiken om activiteiten te plannen, doelen te bereiken, problemen op te lossen, kwesties aan te pakken en complexe taken uit te voeren op gekende en nieuwe manieren.

URI