Skip to main content

Show filters

Hide filters

rechtheid van bakstenen muur controleren

Description

Description

Gereedschap zoals een waterpas of schietlood gebruiken om te controleren of de muur recht en vlak is, en actie ondernemen indien dit niet het geval is.

Alternatief label

rechtheid van bakstenen muur nakijken

Verbanden