Skip to main content

Show filters

Hide filters

een haalbaarheidsstudie naar kleinschalige windenergie uitvoeren

Description

Description

Het potentieel van kleinschalige windenergiesystemen evalueren en beoordelen. Een gestandaardiseerd onderzoek realiseren om de benodigde elektrische energiebehoefte van het gebouw te ramen, het aandeel van kleinschalige windenergie in het totale aanbod, en onderzoek uitvoeren om het besluitvormingsproces te ondersteunen.