Skip to main content

Show filters

Hide filters

juiste verpakking voor gevaarlijke goederen

Description

Description

De verpakking voor verschillende soorten gevaarlijke goederen (anders dan voor beperkte en uitgezonderde hoeveelheden) moet worden ontworpen en gemaakt volgens VN-specificaties, en moet vervoersgerelateerde praktijktests ondergaan, zoals het laten vallen, opslaan in een stapel, en blootstellen aan druk. Zij moet ook voldoen aan de eisen van de materialen waarvoor zij als verpakking dient. De verpakking moet door een bevoegde instantie worden gecertificeerd.

Alternatief label

gepaste verpakking voor gevaarlijke goederen