Skip to main content

Show filters

Hide filters

een haalbaarheidsstudie naar verwarming op zonne-energie uitvoeren

Description

Description

Het potentieel van verwarmingssystemen op zonne-energie evalueren en beoordelen. Een gestandaardiseerd onderzoek realiseren om het warmteverlies van het gebouw en de verwarmingsvraag, de vraag naar sanitair warm water, het benodigde opslagvolume en de mogelijke types opslagtank te ramen, en onderzoek uitvoeren om het besluitvormingsproces te ondersteunen.