Skip to main content

Show filters

Hide filters

vaardigheden en competenties voor zelfbeheer

Description

Description

Vaardigheden en competenties die van individuen vereisen dat ze hun eigen capaciteiten en beperkingen begrijpen en beheersen en dit zelfbewustzijn gebruiken om activiteiten in een waaier aan contexten te beheren. Het gaat daarbij onder meer om het vermogen om op een reflectieve en verantwoordelijke manier te handelen, feedback te aanvaarden, zich aan te passen aan veranderingen en te zoeken naar mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

URI