Skip to main content

Show filters

Hide filters

een haalbaarheidsstudie verrichten met betrekking tot waterstof

Description

Description

Het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof evalueren en beoordelen. De kosten, technologieën en beschikbare bronnen voor de productie, het vervoer en de opslag van waterstof vergelijken. Rekening houden met de milieueffecten om de besluitvorming te ondersteunen.