Skip to main content

Show filters

Hide filters

technologieën voor hernieuwbare energie

Description

Description

De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

Alternatief label

hernieuwbare energietechnologieën

duurzame energietechnologieën