Skip to main content

Show filters

Hide filters

intern risicobeheerbeleid

Description

Description

Het interne risicobeheerbeleid dat risico’s in een IT-omgeving in kaart brengt, beoordeelt en prioriteert. De methoden die worden gebruikt om de mogelijkheid en de impact van rampzalige gebeurtenissen die de verwezenlijking van zakelijke doelen nadelig beïnvloeden, tot een minimum te beperken, te bewaken en te beheersen.

Alternatief label

beleid voor intern risicobeheer

beleid voor intern risicomanagement

intern risicomanagementbeleid

risico's evalueren voor IT-beleid

risicobeleid implementeren