Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
vaardigheden

In de pijler van vaardigheden van ESCO wordt tussen i) vaardigheden-/competentieconcepten en ii) kennisconcepten onderscheiden door het soort vaardigheid aan te geven. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen vaardigheden en competenties. Bij elk van deze concepten hoort één voorkeursterm en een aantal niet-voorkeurstermen in elk van de 27 ESCO-talen. Elk concept omvat ook een toelichting in de vorm van een beschrijving.  

De pijler van vaardigheden van ESCO bevat 13 485 concepten die hiërarchisch in vier subclassificaties zijn gestructureerd. Elke subclassificatie heeft betrekking op verschillende soorten kennisconcepten en vaardigheden-/competentieconcepten:     

  • Kennis     
  • Vaardigheden     
  • Attitudes en waarden     
  • Taalvaardigheden en taalkennis  

Naast de hiërarchische structuur zijn subsets van vaardigheden toegankelijk via:     

  • een transversale hiërarchie van vaardigheden     
  • een verzameling talen     
  • een verzameling digitale vaardigheden  

De ESCO-hiërarchie van vaardigheden wordt voortdurend aangescherpt. Gelieve feedback te geven over de kwaliteit van de vaardigheden en de vaardighedengroepen via onze contactpagina.      

Opmerking inzake het auteursrecht: De ESCO-hiërarchie van vaardigheden is gedeeltelijk gebaseerd op onderdelen van de bestaande classificatie van O*Net en de Canadese woordenlijst van vaardigheden en kennis. Meer informatie vindt u hier.          

O*NET OnLine van het U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Gebruikt onder de CC BY 4.0 -licentie. O*NET® is een handelsmerk van USDOL/ETA.         

De Skills and Knowledge Checklist wordt ter beschikking gesteld door de Canadese overheid. De Canadese overheid ontwikkelt momenteel kaders en producten om competenties beter te definiëren en te beschrijven. De Skills and Competencies Taxonomy is daarvan het eerste publiek toegankelijke deel.