Skip to main content

Show filters

Hide filters

ICT-project beheren

Description

Description

Het plannen, organiseren, controleren en documenteren van procedures en middelen, zoals menselijk kapitaal, uitrusting en kunde, om binnen specifieke doelstellingen en omvang, binnen bepaalde limieten, zoals omvang, tijd, kwaliteit en budget, te behalen.

Alternatief label

ICT-project organiseren

ICT-project plannen organiseren en uitvoeren binnen vastgestelde beperkingen

ICT-project uitvoeren

projectmanagementmethodologieën begrijpen

voorwaarden voor ICT-project bepalen