Skip to main content

Show filters

Hide filters

grondstoffen bij ontvangst wegen

werkgerelateerde metingen uitvoeren

vaardigheden en competenties voor zelfbeheer

efficiënt werken

kwaliteit beheren

kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren

kwaliteit van grondstoffen controleren

grondstoffen valideren

meten van fysieke eigenschappen

levensvaardigheden en -competenties

algemene kennis toepassen

kennis van wetenschap, technologie en techniek toepassen

werkgerelateerde metingen uitvoeren

materialen wegen

werken met machines en gespecialiseerde apparatuur

gebruikmaken van precisie-instrumenten en -apparatuur

gebruikmaken van precisiemeetinstrumenten

weegapparatuur gebruiken

verplaatsen of optillen van materialen, apparatuur en voorraden

ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren

meten van fysieke eigenschappen

wegen

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen

behandelen en verplaatsen

verplaatsen en tillen

opslaan van goederen en materialen

de levering van grondstoffen afhandelen

analyseren en evalueren van informatie en gegevens

analyseren en evalueren van informatie en gegevens

plannen en organiseren

informatie, objecten en middelen organiseren

kwalitatieve informatie verwerken

informatievaardigheden

controleren, inspecteren en testen

de kwaliteit van goederen bewaken

transversale vaardigheden en competenties

denkvaardigheden en -competenties

informatie, ideeën en concepten verwerken

kritisch denken

vaardigheden

assisteren en verzorgen

beschermen en handhaven

operationele procedures nakomen

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen

kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren

grondstoffen bij ontvangst wegen

Description

Description

Weegprocedures uitvoeren om de hoeveelheid grondstoffen te schatten. Het gewicht nauwkeurig registreren en het verlies van grondstoffen tot een minimum beperken.